Καρδιαγγειακή Απεικόνιση

60.00

 

Συγγραφείς: Παπαδόπουλος Χ. Κωνσταντίνος, Παρασκευαΐδης Α. Ιωάννης

Εκδότης: Γιάννης Β. Παρισιάνος
ISBN:
9789609553292
Σελίδες:
540
Διαστάσεις:
14,50 x 20,50
Έτος έκδοσης:
2019
Εξώφυλλο:
Μαλακό

Κατηγορία:

Περιγραφή

Περιεχόμενα
Κεφάλαιο 1°
Ηχωκαρδιογραφία. Βασικές αρχές – Λήψη Ηχωκαρδιογραφικής εικόνας
1.1. Φυσική των Υπερήχων
1.2. Διακριτική Ικανότητα
1.3. Τρόποι Απεικόνισης
1.4. Βελτιστοποίηση της Ηχωκαρδιογραφικής Απεικόνισης
1.5. Σφάλματα Απεικόνισης (“Παράσιτα” – artifacts)
Κεφάλαιο 2°
Διαθωρακική Εξέταση
2.1. Ηχωκαρδιογραφική Μελέτη
2.2. Ηχωκαρδιογραφική Απεικόνιση
2.3. Πρωτόκολλο πλήρους διαθωρακικής ηχωκαρδιογραφικής εξέτασης – Προβολές
2.4. Ενδείξεις διαθωρακικής ηχωκαρδιογραφικής μελέτης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πόρισμα (Προτεινόμενο)
Κεφάλαιο 3°
Μελέτη Διαστάσεων και Λειτουργικότητας Καρδιακών Κοιλοτήτων – Αιμοδυναμική Εκτίμηση
3 1 Μελέτη διαστάσεων και λειτουργικότητας καρδιακών κοιλοτήτων
3.2. Αιµοδυναµική Εκτίμηση
ΠAPAPTHMA
Τιμές αναφοράς διαστάσεων και λειτουργικότητας καρδιακών κοιλοτήτων
Κεφάλαιο 4°
Διοισοφάγειος Ηχωκαρδιογραφία
4.1. Εισαγωγή
4.2. Ενδείξεις – Αντενδείξεις
4.3. Επιπλοκές
4.4. Διενέργεια διοισοφαγείου μελέτης – Βήματα
4.5. Διενέργεια διοισοφάγειου μελέτης
4.6. Πρωτόκολλο δύο και τριών διαστάσεων ηχωκαρδιογραφικής μελέτης – Απεικόνιση καρδιακών ανατομικών δομών
4.7. Περιεγχειρητικό διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα (ΠΔΗ)
4.8. Διοισοφάγειος ηχωκαρδιογραφία σε διαδερµικές – διακαθετηριακές επεμβάσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Έντυπο Συγκατάθεσης (Προτεινόμενο)
2. Πόρισμα (Προτεινόμενο)
Κεφάλαιο 5°
Ηχωκαρδιογραφία Τριών Διαστάσεων
5.1. Εισαγωγή
5.2. Πρωτόκολλο τριδιάστατης μελέτης
5.3. Βήματα για την τριδιάστατη απεικόνιση της επιθυμητής καρδιακής δομής
5.4. Εφαρμογές
Κεφάλαιο 6°
Ηχωκαρδιογραφικές Τεχνικές Μυοκαρδιακής Λειτουργίας
6.1. Αρχιτεκτονική και λειτουργικότητα των καρδιακών ινών
6.2. Ηχωκαρδιογραφικές τεχνικές εκτίμησης της µυοκαρδιακής λειτουργίας
6.3. Εφαρμογές
Κεφάλαιο 7°
Δυναμική Ηχωκαρδιογραφία (Stress Echo)
7.1. Εισαγωγή
7.2. Ενδείξεις Ανενδείξεις Επιπλοκές
7.3. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί – Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιµότητας
7.4. Τεχνικές φόρτισης στη δυναμική ηχωκαρδιογραφία
7.5. Ηχωκαρδιογραφική εκτίμηση
7.6. Διενέργεια δυναμικής ηχωκαρδιογραφίας
7.7. Πρωτόκολλα εξέτασης
7.8. Κριτήρια τερματισμού της μελέτης
7.9. Λειτουργία Εργαστηρίου Δυναμικής Ηχωκαρδιογραφίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. ‘Εντυπο Συγκατάθεσης (Προτεινόμενο)
2. Πόρισµα (Προτεινόμενο)
Κεφάλαιο 8°
Ηχωκαρδιογραφία Αντίθεσης (Contrast echo)
8.1. Εισαγωγή
8.2. Παράγοντες αντίθεσης
8.3. Μηχανισμοί απεικόνισης
8.4. Εφαρμογές
8.5. Μυοκαρδιακή αιμάτωση
8.6. Γενικές οδηγίες για τη διενέργεια ηχωκαρδιογραφίας αντίθεσης
8.7. Λάθη απεικόνισης – Artifacts
8.8. Ασφάλεια
Κεφάλαιο 9°
Ηχωκαρδιογραφική Εκτίμηση Στεφανιαίας Εφεδρείας
9.1. Εισαγωγή
9.2. Στεφανιαία εφεδρεία ροής (Coronary flow reserve – CFR)
9.3. Τρόποι εκτίμησης στεφανιαίας εφεδρείας
9.4. Ηχωκαρδιογραφική εκτίμηση στεφανιαίας εφεδρείας ταχυτήτων ροής
9.5. Εφαρμογές της ηχωκαρδιογραφικής εκτίμησης της στεφανιαίας εφεδρείας ταχυτήτων ροής
9.6. Λάθη στη μελέτη ηχωκαρδιογραφικής εκτίμησης της στεφανιαίας εφεδρείας
9.7. Περιορισμοί ηχωκαρδιογραφικής εκτίμησης στεφανιαίας εφεδρείας ροής
9.8. Φυσιολογικές τιμές στεφανιαίας εφεδρείας ταχυτήτων ροής
Κεφάλαιο 10°
Άλλες Απεικονιστικές Τεχνικές
10.1. Εισαγωγή
10.2. Ακτινογραφία Θώρακα / Καρδιάς
10.3. Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς – Βασικές αρχές / Εφαρμογές
10.4. Αξονική Τομογραφία Καρδιάς – Βασικές αρχές / εφαρμογές
10.5. Πυρηνική Καρδιολογία – Βασικές αρχές / Εφαρμογές
10.6. Υβριδικά συστήματα
Κεφάλαιο 11°
Απεικόνιση στη Στεφανιαία Νόσο
11.1. Ανατομία στεφανιαίων αρτηριών – Μυοκαρδιακή αιμάτωση
11.2. Ηχωκαρδιογράφημα – Εφαρμογές στη Στεφανιαία νόσο
11.3. Άλλες μη επεμβατικές απεικονιστικές τεχνικές και στεφανιαία νόσος
11.4. Σύγκριση των μη επεμβατικών απεικονιστικών τεχνικών στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου
11.5. Επιλογή της καταλληλότερης μη επεμβατικής τεχνικής για την εκτίμηση της στεφανιαίας νόσου
Κεφάλαιο 12°
Απεικόνιση στην Καρδιακή Ανεπάρκεια
12.1. Ηχωκαρδιογραφία
12.2. Άλλες μη Επεμβατικές Απεικονιστικές Τεχνικές
12.3. Σύγκριση των διαφόρων απεικονιστικών τεχνικών στην εκτίμηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια
Κεφάλαιο 13°
Απεικόνιση σε Μυοκαρδιοπάθειες Μυοκαρδίτιδα
13.1. Μυοκαρδιοπάθειες
13.2. Μυοκαρδίτιδα
Κεφάλαιο 14°
Απεικόνιση στις Παθήσεις του Περικάρδιου
14.1. Περικάρδιο. Ανατομία – λειτουργίες
14.2. Απεικόνιση στην εκτίμηση των παθήσεων του περικάρδιου
Κεφάλαιο 15°
Απεικόνιση στις Βαλβιδοπάθειες
15.1. Αορτική Βαλβίδα
15.2. Μιτροειδής Βαλβίδα
15.3. Τριγλώχινα Βαλβίδα
15.4. Πνευμονική Βαλβίδα
15.5. Πολυβαλβιδοπάθειες
15.6. Προσθετικές βαλβίδες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κεφάλαιο 16°
Απεικόνιση σε Παθήσεις Αορτής
16.1. Εισαγωγή
16.2. Απεικόνιση της αορτής
16.3. Παθήσεις της αορτής
Κεφάλαιο 17°
Απεικόνιση στις Κυριότερες Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων
17.1. Γενικά
17.2. Κυριότερες συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων
Κεφάλαιο 18°
Απεικόνιση στην Πνευμονική Υπέρταση
18.1. Εισαγωγή
18.2. Ηχωκαρδιογράφηµα
18.3. Άλλες μη επεμβατικές απεικονιστικές τεχνικές
Κεφάλαιο 19°
Απεικόνιση σε Καρδιακές Μάζες / Καρδιοεμβολική Νόσος – Ενδοκαρδίτιδα
19.1. Εισαγωγή
19.2. Απεικόνιση στη μελέτη των καρδιακών μαζών – Γενικά
19.3. Συνήθεις Καρδιακοί Όγκοι
19.4. Θρόμβοι
19.5. Εκβλαστήσεις – Λοιμώδης Ενδοκαρδίτιδα
Κεφάλαιο 20°
Απεικόνιση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, στη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης και στο Θάλαμο Νοσηλείας
20.1 Απεικόνιση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών
20.2. Απεικόνιση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τη Μονάδα Εμφραγμάτων και την Καρδιοχειρουργική Μονάδα
20.3. Απεικόνιση στο θάλαμο νοσηλείας
Κεφάλαιο 21°
Απεικόνιση στην Επεμβατική Καρδιολογία
21.1. Εισαγωγή
21.2. Ενδείξεις / Εφαρμογές
Κεφάλαιο 22°
Απεικόνιση σε Διάφορες Παθολογικές Καταστάσεις
22.1. Καρδιακές αρρυθμίες
22.2. Σακχαρώδης Διαβήτης
22.3. Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια
22.4. Ανοσολογικές παθήσεις / Νόσοι του κολλαγόνου
22.5. Παθήσεις ενδοκρινών αδένων
22.6. Ογκολογικές παθήσεις
22.7. Ηλικιωμένοι ασθενείς
22.8. Εγκυμοσύνη
Κεφάλαιο 23°
Από τα Κλινικά στα Ηχωκαρδιογραφικά Ευρήματα

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.