Κλινική Καρδιολογία

140.00

 

Συγγραφέας: Τσιούφης Π. Κωνσταντίνος

Εκδότης: Broken Hill Publishers
ISBN:
9789925588473
Σελίδες:
1184
Διαστάσεις:
21,00 x 29,00
Έτος έκδοσης:
2022
Εξώφυλλο:
Μαλακό

Κατηγορία:

Περιγραφή

Περιεχόμενα
ΜΕΡΟΣ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Γενική Επιμέλεια Μέρους: Κωνσταντίνος Τσιούφης
1.Βασικές Γνώσεις Ανατομίας της Καρδιάς
2.Βασικές Γνώσεις Φυσιολογίας της Καρδιάς
3.Το Αγγειακό Δέντρο. Ανατομικά, Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
4.Νευροορμονική Ρύθμιση της Καρδιακής Λειτουργίας. To Σύστημα Ρενίνης Αγγειοτασσίνης-Αλδοστερόνης. Από την Παθοφυσιολογία στην Κλινική Πράξη
5.Νευροορμονική Ρύθμιση της Καρδιακής Λειτουργίας. Το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα. Από την Παθοφυσιολογία στην Κλινική Πράξη

ΜΕΡΟΣ 2 – ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Γενική Επιμέλεια Μέρους: Κωνσταντίνος Τσιούφης
6.Καρδιαγγειακό Ιστορικό και Φυσική Εξέταση
7.Ηλεκτροκαρδιογράφημα
8.Η Ακτινογραφία Θώρακος στην Εκτίμηση της Καρδιακής Ανατομίας και Λειτουργίας
9.Ηχωκαρδιογραφία
9.1. Βασικές Αρχές Υπερήχων
9.2. Βασική Υπερηχογραφική Μελέτη με τη Διδιάστατη Ηχωκαρδιογραφία
9.3. Διοισοφάγειος Ηχωκαρδιογραφία
9.4. Τρισδιάστατη Ηχωκαρδιογραφία
9.5. Υπερηχογραφική Εκτίμηση της Στεφανιαίας Εφεδρείας Ροής
10. Αξονική Τομογραφία Καρδιάς – Αξονική Στεφανιογραφία
11. Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς
12. Στεφανιογραφία – Κοιλιογραφία – Αορτογραφία
13. Δεξιός Καρδιακός Καθετηριασμός
14. Ενδοστεφανιαία Απεικόνιση: Ενδοαγγειακό Υπερηχογράφημα (IntraVascular UltraSound, IVUS), Οπτική Συνεκτική Τομογραφία (Optical Coherence Tomography, OCT)
15. Δυναμική Εκτίμηση Καρδιακής Λειτουργίας
15.1. Ηλεκτροκαρδιογραφική Δοκιμασία Κόπωσης σε Κυλιόμενο Τάπητα
15.2. Καρδιοπνευμονική Δοκιμασία Κόπωσης
15.3. Ο Ρόλος της Δυναμικής Ηχωκαρδιογραφίας στις Καρδιαγγειακές Παθήσεις
15.4. Stress Cardiac MRI
15.5. Επεμβατική Εκτίμηση της Ισχαιμίας
16. Εκτίμηση της Αγγειακής Λειτουργίας
17. Eκτίμηση Αρρυθμιών
17.1. Περιπατητική Καταγραφή Καρδιακού Ρυθμού – Εμφυτεύσιμοι Καταγραφείς – Όψιμα Δυναμικά, Διακύμανση της Μεταβλητότητας της Καρδιακής Συχνότητας
17.2. Δοκιμασία Ανάκλισης
17.3. Ηλεκτροφυσιολογικός Έλεγχος
18. Πυρηνική Καρδιολογία
18.1. Η Πυρηνική Καρδιολογία στην Κλινική Πράξη
18.2. Απεικονιστικές Τεχνικές Εκτίμησης Μεταβολισμού του Μυοκαρδίου
18.3. Σπινθηρογράφημα Μυοκαρδίου σε Ειδικές Ομάδες
18.4. Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας
18.5. Αρχές Ακτινοπροστασίας στις Ακτινοσκοπικά Καθοδηγούμενες Επεμβατικές Πράξεις
18.6. Τεχνητή Νοημοσύνη στην Καρδιαγγειακή Απεικόνιση
19. Βιοδείκτες Καρδιαγγειακής Νόσου
19.1. Βιοδείκτες Μυοκαρδιακής Ισχαιμίας – Νέκρωσης
19.2. Βιοδείκτες Φλεγμονής – Οξειδωτικού Στρες – Αγγειακής Αναδιαμόρφωσης
19.3. Βιοδείκτες Καρδιακής Ανεπάρκειας
19.4. Βιοδείκτες Νεφρικής Δυσλειτουργίας

MEΡΟΣ 3 – ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Γενική Επιμέλεια Μέρους: Κωνσταντίνος Τσιούφης
20. Επιδημιολογία Καρδιαγγειακών Παθήσεων
21. Η Έννοια της Αθηρωμάτωσης – Παθοφυσιολογία
22. Γενετική Καρδιαγγειακών Νόσων
23. Εκτίμηση του Ολικού Καρδιαγγειακού Κινδύνου

MEΡΟΣ 4 – ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Γενική Επιμέλεια Μέρους: Κωνσταντίνος Τσιούφης
24. Κάπνισμα και Καρδιαγγειακή Υγεία
25. Υπέρταση
25.1. Περιπτώσεις Επείγουσας Αρτηριακής Υπέρτασης
25.2. Υπέρταση στις Γυναίκες
25.3. Νευρο-ενδοκρινείς Όγκοι και Υπέρταση
26. Δυσλιπιδαιμία
26.1. Εισαγωγικά για τον Μεταβολισμό των Λιποπρωτεϊνών
26.2. Διαγνωστική Προσέγγιση των Δυσλιπιδαιμιών
26.3. Θεραπευτική Αντιμετώπιση των Δυσλιπιδαιμιών
27. Σακχαρώδης Διαβήτης
27.1. Διαταραχές του Μεταβολισμού της Γλυκόζης
27.2. Εκτίμηση του Καρδιαγγειακού Κινδύνου σε Ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2
27.3. Αρχές Θεραπευτικής Αντιμετώπισης των Διαταραχών Γλυκόζης – Πρόληψη Καρδιαγγειακών Επιπλοκών
27.4. SGLT2 Ιnhibitors ως Καρδιoπροστατευτικά Φάρμακα
27.5. GLP-1 ως Καρδιοπροστατευτικά Φάρμακα
28. Παχυσαρκία και Μεταβολικό Σύνδρομο
29. Υπερουριχαιμία και Καρδιαγγειακές Παθήσεις

MEΡΟΣ 5 – ΟΞEΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑIΑ ΣYΝΔΡΟΜΑ
Γενική Επιμέλεια Μέρους: Ελευθέριος Τσιάμης
30. Επιδημιολογία – Ταξινόμηση – Παθοφυσιολογία
31. Έμφραγμα Μυοκαρδίου με Ανάσπαση του ST Διαστήματος (STEMI). Διάγνωση – Διαφοροδιάγνωση
32. Έμφραγμα Μυοκαρδίου με Ανάσπαση του ST Διαστήματος. Θεραπείες Επαναιμάτωσης (Θρομβόλυση, Πρωτογενής Αγγειοπλαστική, Χειρουργείο)
33. Έμφραγμα Μυοκαρδίου με Ανάσπαση του ST Διαστήματος. Επιπλοκές
34. Έμφραγμα Μυοκαρδίου χωρίς Ανάσπαση του ST Διαστήματος. Διαστρωμάτωση Κινδύνου, Εκτίμηση Ισχαιμικού – Αιμορραγικού Κινδύνου, Αντιθρομβωτική Θεραπεία
35. Έμφραγμα Μυοκαρδίου χωρίς Ανάσπαση του ST Διαστήματος. Επεμβατική Αντιμετώπιση – Ειδικοί Πληθυσμοί
36. STEMI/NSTEMI: Χρόνια Θεραπεία και Παρακολούθηση
37. Ειδικές Μορφές Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων: Έμφραγμα του Μυοκαρδίου χωρίς Απόφραξη Στεφανιαίων Αγγείων (MINOCA – Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries)
38. Ειδικές Μορφές Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων: Σύνδρομο TakoTsubo

MEΡΟΣ 6 – ΧΡOΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑIΑ ΣYΝΔΡΟΜΑ
Γενική Επιμέλεια Μέρους: Κωνσταντίνος Τσιούφης
39. Χρόνια Στεφανιαία Σύνδρομα: Ορισμοί – Παθοφυσιολογία
40. Χρόνια Στεφανιαία Σύνδρομα. Κλινική Συμπτωματολογία – Διαγνωστική Προσέγγιση
41. Επεμβατική Θεραπεία Χρόνιων Στεφανιαίων Συνδρόμων
42. Βασικές Αρχές Διάνοιξης των Χρόνιων Ολικών Αποφράξεων των Στεφανιαίων Αγγείων
43. Χρόνια Στεφανιαία Σύνδρομα: Φαρμακευτική Αγωγή, Υγιεινοδιαιτητικές Παρεμβάσεις
44. Ανθεκτική Στηθάγχη, Μικροαγγειακή Στηθάγχη, Αγγειοσυσπαστική Στηθάγχη

MEΡΟΣ 7 – ΝOΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ – ΑΟΡΤΗΣ
Γενική Επιμέλεια Μέρους: Κωνσταντίνος Τσιούφης, Χαράλαμπος Βλαχόπουλος
45. Νόσος Καρωτίδων
46. Περιφερική Αρτηριοπάθεια
47. Νόσοι της Αορτής
47.1. Οξέα Αορτικά Σύνδρομα
47.2. Αορτίτιδες – Αγγειίτιδες
47.3. Γενετικά Νοσήματα Αορτής
48. Ανεύρυμα της Ανιούσης Αορτής
49. Ανευρύσματα Κοιλιακής Αορτής και Σπλαχνικών Κλάδων

MEΡΟΣ 8 – ΑΡΡΥΘΜIΕΣ
Γενική Επιμέλεια Μέρους: Δημήτριος Τσιαχρής, Κωνσταντίνος Τσιούφης
50. Μηχανισμοί Αρρυθμιογένεσης
51. Προσέγγιση της Tαχυκαρδίας με Στενό QRS. Υπερκοιλιακές Ταχυκαρδίες – Σύνδρομα Προδιέγερσης
52. Κολπική Μαρμαρυγή
53. Προσέγγιση της Ταχυκαρδίας με Ευρύ QRS – Κοιλιακές Αρρυθμίες
54. Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος
55. Καναλοπάθειες (Διαγνωστική Προσέγγιση, Θεραπευτική Αντιμετώπιση, ο Ρόλος της Γενετικής)
56. Βραδυαρρυθμίες. Διαταραχές Αγωγιμότητας
57. Συγκοπή: Αίτια, Διάγνωση, Θεραπεία
58. Καρδιακή Βηματοδότηση
59. Εμφυτεύσιμος Καρδιομετατροπέας- Απινιδωτής

MEΡΟΣ 9 – ΚΑΡΔΙΑΚH ΑΝΕΠAΡΚΕΙΑ
Γενική Επιμέλεια Μέρους: Χριστίνα Χρυσοχόου, Γεράσιμος Φιλιππάτος, Κωνσταντίνος Τσιούφης
60. Καρδιακή Ανεπάρκεια: Ορισμός, Ταξινόμηση – Κλινική Εικόνα – Παθοφυσιολογία
61. Διάγνωση Καρδιακής Ανεπάρκειας – Εργαστηριακός Έλεγχος
62. Καρδιακή Ανεπάρκεια με Μειωμένο Κλάσμα Εξώθησης
63. Καρδιακή Ανεπάρκεια με Διατηρημένο Κλάσμα Εξώθησης
64. Δεξιά Καρδιακή Ανεπάρκεια
65. Οξεία Καρδιακή Ανεπάρκεια
66. Προχωρημένη Καρδιακή Ανεπάρκεια. Εισαγωγικά Στοιχεία
67. Προχωρημένη Καρδιακή Ανεπάρκεια. Νεφρολογική Υποστήριξη
68. Μηχανική Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος
69. Μεταμόσχευση Καρδιάς. Ενδείξεις, Καταλληλότητα και Τρέχοντα Αποτελέσματα
70. Παρακολούθηση Ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια
71. Καρδιακή Ανεπάρκεια και Συννοσηρότητες

MEΡΟΣ 10 – ΠΑΘHΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔIΟΥ
Γενική Επιμέλεια: Χαράλαμπος Βλαχόπουλος, Γεώργιος Λάζαρος, Κωνσταντίνος Τσιούφης
72. Μυοκαρδίτιδα
73. Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια
74. Αρρυθμιογόνος Μυοκαρδιοπάθεια
75. Περιοριστική Μυοκαρδιοπάθεια
76. Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια
77. Ειδικές Μυοκαρδιοπάθειες
77.1. Διηθητικές Νόσοι
77.2. Καρδιακή Σαρκοείδωση
77.3. Νόσος Anderson – Fabry
77.4. Μη Συμπαγές Μυοκάρδιο Αριστερής Κοιλίας

MEΡΟΣ 11 – ΝΟΣHΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΑΡΔIΟΥ
Γενική Επιμέλεια Μέρους: Γεώργιος Λάζαρος
78. Παθήσεις Περικαρδίου

MEΡΟΣ 12 – BΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ
Γενική Επιμέλεια Μέρους: Κωνσταντίνος Τσιούφης, Κωνσταντίνος Τούτουζας
79. Στένωση Αορτικής Βαλβίδας
80. Ανεπάρκεια Αορτικής Βαλβίδας
81. Στένωση Μιτροειδούς Βαλβίδας
82. Ανεπάρκεια Μιτροειδούς Βαλβίδας
83. Πρόπτωση Μιτροειδούς Βαλβίδας
84. Στένωση και Ανεπάρκεια Τριγλώχινας Βαλβίδας
85. Στένωση και Ανεπάρκεια Πνευμονικής Βαλβίδας
86. Προσθετικές Καρδιακές Βαλβίδες

MEΡΟΣ 13 – ΠΝΕΥΜΟΝΙΚH ΕΜΒΟΛH – ΠΝΕΥΜΟΝΙΚH ΥΠEΡΤΑΣΗ
Γενική Επιμέλεια Μέρους: Κωνσταντίνος Τσιούφης
87. Πνευμονική Εμβολή
88. Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση
88.1. Ορισμός – Ταξινόμηση – Επιδημιολογία – Διαγνωστική Προσέγγιση
88.2. Διαστρωμάτωση Κινδύνου – Θεραπεία
88.3. Πνευμονική Υπέρταση (ΡΗ) λόγω Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική Υπέρταση. Μεταμόσχευση Πνευμόνων

MEΡΟΣ 14 – ΣΥΓΓΕΝΕIΣ ΚΑΡΔΙΟΠAΘΕΙΕΣ ΕΝΗΛIΚΩΝ
Γενική Επιμέλεια Μέρους: Στυλιανή Μπρίλη, Κωνσταντίνος Τσιούφης
89. Συγγενείς Μη Κυανωτικές Καρδιοπάθειες
90. Συγγενείς Κυανωτικές Καρδιοπάθειες
91. Συγγενείς Ανωμαλίες των Στεφανιαίων Αρτηριών

MEΡΟΣ 15 – ΚΑΡΔΙA ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Γενική Επιμέλεια Μέρους: Κωνσταντίνος Τσιούφης
92. Ενδοκαρδίτιδα και Λοιμώξεις Εμφυτευμένων Καρδιακών Συσκευών
93. HIV και Καρδιαγγειακό Σύστημα
94. Αναπνευστικοί Ιοί και Καρδιαγγειακό Σύστημα

MEΡΟΣ 16 – ΚΑΡΔΙA ΚΑΙ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ
Γενική Επιμέλεια Μέρους: Κωνσταντίνος Τσιούφης
95. Καρδιά και Νεφροί
95.1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Καρδιάς και Νεφρών: Kαρδιονεφρικό Σύνδρομο
95.2. Επιδημιολογία της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου ως Παράγοντα Καρδιαγγειακού Κινδύνου
95.3. Καρδιαγγειακή Απεικόνιση σε Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια – Νεφροπάθεια από Σκιαγραφικά
95.4. Ιδιαιτερότητες Καρδιαγγειακής Νόσου σε Ασθενείς με Προχωρημένη Χρόνια Νεφρική Νόσο και Αιμοκάθαρση
95.5. Ιδιαιτερότητες του Ασθενή με Μεταμόσχευση Νεφρού
95.6. Επιπτώσεις της Οξείας Νεφρικής Βλάβης στο Καρδιαγγειακό Σύστημα
96. Καρδιά και Πνεύμονες
96.1. Επιδημιολογική Συσχέτιση
96.2. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και Καρδιαγγειακά Συμβάματα
96.3. Μυϊκή Δυσλειτουργία σε Ασθενείς με Χρόνια Αναπνευστικά Νοσήματα και Καρδιακή Ανεπάρκεια
96.4. Αποκατάσταση σε Χρόνιες Αναπνευστικές Παθήσεις με Συνοδό Καρδιακή Ανεπάρκεια
96.5. Οξυγονοθεραπεία/Μη Επεμβατικός Αερισμός σε Χρόνιες Παθήσεις Πνευμόνων: Ποιές οι Καρδιαγγειακές Επιπτώσεις;
97. Υπνική Άπνοια και Καρδιαγγειακό Σύστημα
98. Καρδιά και Γαστρεντερολογικό Σύστημα
98.1. Γαστροπροστασία σε Καρδιαγγειακές Παθήσεις
98.2. Ήπαρ και Καρδιαγγειακές Παθήσεις
98.3. Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου και Καρδιαγγειακές Παθήσεις
98.4. Μικροβίωμα Εντέρου και Καρδιά
99. Καρδιά και Εγκέφαλος
99.1. Καρδιονευρολογία
99.2 Θεραπείες Επαναιμάτωσης στο Οξύ Ισχαιμικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
99.3. Στρες και Καρδιαγγειακό Σύστημα – Συμπεριφορική Καρδιολογία
100. Νόσοι Συνδετικού Ιστού και Καρδιαγγειακή Λειτουργία
101. Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο και Καρδιαγγειακές Παθήσεις
102. Παθήσεις Θυρεοειδούς και Καρδιαγγειακά Νοσήματα
103. Παθήσεις Υπόφυσης/Φλοιού-Μυελού Επινεφριδίων και Καρδιαγγειακές Εκδηλώσεις
104. Παθήσεις Παραθυρεοειδών – Βιταμίνη D και Καρδιαγγειακές Εκδηλώσεις
105. Αναιμία και Καρδιαγγειακές Παθήσεις
106. Δερματικές Εκδηλώσεις επί Καρδιακών Παθήσεων
107. Ρευματικές Καρδιακές Παθήσεις
108. Μεσογειακή & Δρεπανοκυτταρική Αναιμία – Καρδιαγγειακές Παθήσεις
109. Καρκινοειδές Σύνδρομο και Καρδιά – Καρδιαγγειακό Τραύμα
110. Καρδιο-ογκολογία
111. Όγκοι Καρδιάς
112. Επίδραση Αλκοόλ, Κοκαΐνης και Αναβολικών Ουσιών στο Καρδιαγγειακό Σύστημα

MEΡΟΣ 17 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
Γενική Επιμέλεια Μέρους: Κωνσταντίνος Τσιούφης
113. Κύηση και Καρδιαγγειακή Νόσος
114. Καρδιαγγειακές Παθήσεις στους Υπερήλικες
115. Μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση Ασθενών με Καρδιαγγειακή Νόσο
116. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
117. Άθληση και Καρδιά
118. Διατροφή και Kαρδιαγγειακό Σύστημα
119. Περιβάλλον και Καρδιά
120. Καρδιακή Αποκατάσταση
121. Τεχνητή Νοημοσύνη και Καρδιολογία
122. Μεταφραστική Καρδιολογία – Ιατρική Ακριβείας. Τρέχουσες Εφαρμογές
123. Ομάδα Καρδιάς και Λήψη Αποφάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
124. Συνήθη SCORES στην Καρδιολογία
125. Τεχνικές Βασικών Επειγόντων Επεμβατικών Πράξεων για τον Γενικό Καρδιολόγο
126. Φάρμακα στην Καρδιολογία

Ευρετήριο

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.