Πετρολογία Πυριγενών Πετρωμάτων

50.00

Συγγραφέας: Κορωναίος Αντώνιος

Εκδότης: Εκδόσεις Νέον
ISBN:
9786185515348
Σελίδες:
378
Διαστάσεις:
17,00 x 24,00
Έτος έκδοσης:
2023
Εξώφυλλο: Μαλακό

 

 

 

Περιγραφή

Πρόλογος 1. EIΣΑΓΩΓΗ 1.1 Φύση και σκοπός της πετρολογίας 1.2 Μέθοδοι έρευνας των πετρωμάτων 1.3 Κύριες κατηγορίες των πετρωμάτων 1.4 Σκοπός της μελέτης των πυριγενών πετρωμάτων 2. ΟΡΥΚΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 2.1 Εισαγωγή 2.2 Ομάδα διοξειδίου του πυριτίου 2.2.1 Χαλαζίας SiO2 (Εξαγωνικό, Τριγωνικό) 2.2.2 Tριδυμίτης SiO2 (Ρομβικό) 2.2.3 Χριστοβαλίτης SiO2 (Τετραγωνικό) 2.2.4 Χαλκηδόνιος SiO2 (Τριγωνικό) και Οπάλλιος SiO2·nΗ2Ο (Άμορφος) 2.3 Άστριοι 2.3.1. Αλκαλιούχοι Άστριοι – Σανίδινο (K,Na)AlSi3O8 (Μονοκλινές) – Ανορθόκλαστο (Na,Κ)AlSi3O8 (Τρικλινές) 2.3.2 Πλαγιόκλαστα NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8 (Tρικλινές) 2.3.3 Περθίτες (K,Na)AlSi3O8 2.4 Αστριοειδή 2.5 Ολιβίνης 2.5.1 Φορστερίτης Mg2SiO4 – Φαϋαλίτης Fe2SiO4 (Ρομβικό) 2.6 Πυρόξενοι 2.6.1 Σειρά Ενστατίτη MgSiO3 – Φερροσιλίτη FeSiO3 (Ρομβικό) 2.6.2 Πιζονίτης (Mg,Fe,Ca)2Si2O6 (Μονοκλινές) 2.6.3 Σειρά Διοψιδίου CaMgSi2O6 – Εδενβεργίτη CaFeSi2O6 (Μονοκλινές) 2.6.4 Αυγίτης (Ca,Mg,Fe,Al)2(Si,Al)2O6 (Mονοκλινές) 2.6.5 Αιγιρίνης NaFe3+Si2O6 – (Na,Ca)(Fe3+,Fe2+,Mg,Al)Si2O6 – Αιγιρινικός Αυγίτης (Na,Ca)(Fe3+,Fe2+,Mg,Al)Si2O6 (Moνοκλινές) 2.7 Αμφίβολοι 2.7.1 Κεροστίλβη (Κοινή ή πράσινη κεροστίλβη) (Na,K)0-1Ca2(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)5(Si,Al)8O22(OH)2 (Μονοκλινές) 2.7.2 Οξυκεροστίλβη (Βασαλτική ή καστανή κεροστίλβη) (Na,K)0-1Ca2(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)5(Si,Al)8O22(Ο,ΟΗ)2 (Moνοκλινές) 2.7.3 Ρειβεκίτης Na2Fe32+Fe23+Si8O22(OH)2 (Μονοκλινές) 2.8 Μαρμαρυγίες 2.8.1 Μοσχοβίτης KAl2(AlSi3)O10(OH)2 (Moνοκλινές) 2.8.2 Βιοτίτης Κ(Mg,Fe)3(AlSi3)O10(OH)2 (Μονοκλινές) 2.9 Γρανάτες Χ3Υ2(SiO4)3 (Κυβικό) 2.10 Τιτανίτης CaTiSiO5 (Μονοκλινές) 2.11. Ζιρκόνιο ZrSiO4 (Τετραγωνικό) 2.12. Απατίτης Ca3(PO4)3(OH, F, Cl) (Εξαγωνικό) 2.13. Αδιαφανή ορυκτά – Μαγνητίτης Fe3O4 (Κυβικό) 2.14 Ομάδα επιδότου 2.14.1 Ζοϊσίτης Ca2Al3Si3O12(OH) (Ρομβικό) 2.14.2. Επίδοτο Ca2 Fe3+Al2Si3O12(OH) (Μονοκλινές) 2.14.3 Αλλανίτης (Ca,La,Ce)2(Fe2+,Fe3+,Al)3O(Si2O7)(SiO4)(OH) (Μονοκλινές) 2.15 Σερπεντίνης Mg3Si2O5(OH)4 (Μονοκλινές) 2.16 Χλωρίτες (Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 (Μονοκλινές) 2.17 Ασβεστίτης CaCO3 (Τριγωνικό) 2.18 Τουρμαλίνης Na(Mg,Fe,Li,Al)3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH,F)4 (Τριγωνικό) 2.19 Ζεόλιθοι 3. ΜΑΓΜΑ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΤΟΥ 3.1 Φύση του μάγματος 3.1.1 Χημική σύσταση του μάγματος 3.1.2 Iδιότητες του μάγματος 3.2 Προέλευση του μάγματος 3.3 Εξέλιξη του μάγματος 3.3.1 Διαφοροποίηση ομογενούς μάγματος 3.3.2 Αφομοίωση 3.3.3 Μίξη μαγμάτων 3.3.4 Ξενόλιθοι και εγκλείσματα 3.4 Πετρογραφικές επαρχίες και σειρές πετρωμάτων 3.5 Διαγράμματα χημικών μεταβολών 3.6 Αλκαλικότητα και κορεσμός σε SiO2 των μαγματικών σειρών 3.7 Χημεία του μάγματος και τεκτονικό περιβάλλον 3.7.1 Εισαγωγή 3.7.2 Οι λιθοσφαιρικές πλάκες και οι κινήσεις τους 3.7.3 Γεωτεκτονικό περιβάλλον γένεσης μάγματος 3.7.4 Μαγματισμός στα διάφορα γεωτεκτονικά περιβάλλοντα 4. MΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 4.1 Έκχυτα πετρώματα 4.2 Διεισδυτικά (πλουτωνικά) πετρώματα 4.2.1 Βαθύλιθοι 4.2.2 Σωροί 4.2.3 Λακκόλιθοι 4.2.4 Λοπόλιθοι 4.2.5 Κοίτες 4.2.6 Φλέβες 5. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 5.1 Πετρογραφικές ταξινομήσεις 5.1.1 Τύπος εμφανίσεως 5.1.2 Ιστός και υφή των πετρωμάτων 5.1.3 Βαθμός κρυστάλλωσης 5.1.4 Ορυκτολογική σύσταση 5.1.5 Χρωματικός δείκτης 5.1.6 Το σύστημα ταξινόμησης IUGS 5.2 Χημικές ταξινομήσεις 5.2.1 Σημασία του SiO2 5.2.2 Ταξινόμηση Shand 5.2.3 Δυνητική ταξινόμηση 6. ΌΞΙΝΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 6.1 Γενικά χαρακτηριστικά 6.2 Πλουτωνίτες 6.2.1 Γρανίτες 6.2.2 Γρανοδιορίτες και τοναλίτες 6.2.3 Γρανιτικοί πηγματίτες και απλίτες 6.2.4 Αλλοιώσεις των γρανιτικών πετρωμάτων 6.2.5 Tο πρόβλημα του γρανίτη 6.3 Ηφαιστίτες 6.3.1 Γενικά γνωρίσματα – ιστοί 6.3.2 Ρυόλιθοι 6.3.3 Δακίτες 7. ENΔΙΑΜΕΣΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 7.1 Γενικά χαρακτηριστικά 7.2 Πλουτωνίτες 7.2.1 Συηνίτες 7.2.2 Μονζονίτες 7.2.3 Διορίτες 7.3 Ηφαιστίτες 7.3.1 Τραχείτες 7.3.2 Λατίτες 7.3.3 Ανδεσίτες 8. ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 8.1 Γενικά χαρακτηριστικά 8.2 Μη αστριοειδούχα βασικά πλουτωνικά πετρώματα 8.2.1 Γάββροι και Νορίτες 8.2.2 Τροκτόλιθοι 8.2.3 Ανορθοσίτες 8.2.4 Μαγνησιούχοι και ασβεστομαγνησιούχοι πυροξενίτες 8.3 Μη αστριοειδούχα βασικά ηφαιστειακά – υποηφαιστειακά πετρώματα 8.3.1 Βασάλτες 8.4 Αστριοειδούχα σκουρόχρωμα βασικά (και υπερβασικά) πλουτωνικά πετρώματα 8.4.1 Αστριοειδούχοι γάββροι 8.4.2 Ιιόλιθοι 8.5 Αστριοειδούχα σκουρόχρωμα βασικά (και υπερβασικά) ηφαιστειακά πετρώματα 8.5.1 Τραχειβασάλτες 8.5.2 Τεφρίτες και βασανίτες 8.5.3 Νεφελινίτες και λευκιτίτες 8.6 Αστριοειδούχα ανοιχτόχρωμα ενδιάμεσαμε βασικές αποκλίσεις πλουτωνικά και ηφαιστειακά πετρώματα 8.6.1 Αστριοειδούχοι συηνίτες 8.6.2 Φωνόλιθοι 9. ΛΑΜΠΡΟΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΑΚΡΑΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ 9.1 Λαμπροφύρες 9.1.1 Ασβεσταλκαλικοί λαμπροφύρες 9.1.2 Αλκαλικοί λαμπροφύρες 9.2 Καρμπονατίτες 9.3 Κιμπερλίτες 9.4 Περιδοτίτες και συγγενή πετρώματα 9.4.1 Δουνίτες 9.4.2 Πυροξενικοί περιδοτίτες 9.4.3 Κεροστιλβικοί περιδοτίτες 9.4.4 Γρανατούχοι περιδοτίτες 9.4.5 Πικρίτες 9.4.6 Σερπεντινίτες 9.5 Οφιόλιθοι 10. ΠΥΡΟΚΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.