Θέματα Νεφρολογίας

38.00

 

Συγγραφέας: Στεφανίδης Ιωάννης
Συνεργάτες: Ελευθεριάδης Θεόδωρος, Γκολφινόπουλος Σπυρίδων, Νικολάου Ευδοκία, Φιλιππίδης Γεώργιος

Εκδότης: Ιατρικές εκδόσεις ΝΕΟΝ
ISBN:
9786188415041
Σελίδες:
166
Διαστάσεις:
17,00x24,00
Έτος έκδοσης:
2020
Εξώφυλλο:
Μαλακό

Περιγραφή

Περιεχόμενα

Στοιχεία φυσιολογίας του νεφρού
Νεφρική αιμάτωση
Σπειραματική διήθηση
Υδραυλική διαπερατότητα του σπειράματος
Εκλεκτικότητα της σπειραματικής διήθησης
Προσδιορισμός της νεφρικής αιμάτωσης και της σπειραματικής διήθησης
Ρύθμιση της νεφρικής αιμάτωσης και του ρυθμού σπειραματικής διήθησης
Σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης
Σωληναριακή λειτουργία
Κυτταρικοί μηχανισμοί μεταφοράς ουσιών
Εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο
Αγκύλη του Henle
Άπω εσπειραμένο και αθροιστικό σωληνάριο
Νεφρική ρύθμιση οξεοβασικής ισορροπίας – οξινοποίηση των ούρων
Βιβλιογραφία
Οξεία νεφρική βλάβη
Ορισμός – στοιχεία επιδημιολογίας
Αιτιολογία
Παθογενετικοί μηχανισμοί
Παθολογική ανατομική της ΟΝΒ – «οξεία σωληναριακή νέκρωση»
Kλινική εικόνα και πορεία
Επιπλοκές
Διαφορική διάγνωση της οξείας αζωθαιμίας και ολιγοανουρίας
Θεραπεία
Πρόγνωση
Βιβλιογραφία
Χρόνια νεφρική νόσος
Ορισμός, στάδια – στοιχεία επιδημιολογίας
Αιτιολογία
Παθογένεια της χρόνιας νεφρικής νόσου – αντιρρόπηση
και προοδευτική απώλεια νεφρώνων
Κλινική εικόνα
Στάδια της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ)
Συμπτωματολογία και επιπλοκές – Παθοφυσιολογική προσέγγιση
Ουραιμικό σύνδρομο
Θεραπεία
Συντηρητική αγωγή
Θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης
Βασικές αρχές των μεθόδων εξωνεφρικής κάθαρσης
Βιβλιογραφία
Μεταμόσχευση νεφρού
Ορισμοί
Επιλογή μορφής θεραπείας
Επιλογή του λήπτη – Ενδείξεις και αντενδείξεις
για μεταμόσχευση νεφρού
Πτωματικός δότης – Εγκεφαλικός θάνατος
Ζωντανός δότης
Λήψη και συντήρηση νεφρικού μοσχεύματος
Ανοσολογικές προϋποθέσεις
Απόρριψη
Ανοσοκατασταλτική θεραπεία
Ανοσοκαταστολή στην οξεία απόρριψη
Εγχειρητική τεχνική της μεταμόσχευσης
Επιπλοκές
Μη χειρουργικές επιπλοκές
Χειρουργικές επιπλοκές
Πρόγνωση
Βιβλιογραφία
Παθήσεις του νεφρικού παρεγχύματος, νεφρικές εκδηλώσεις
σε συστηματικά νοσήματα, συγγενείς νεφροπάθειες
Πρωτοπαθείς σπειραματοπάθειες
Ταξινόμηση των πρωτοπαθών σπειραματοπαθειών
Παθογενετικοί μηχανισμοί
Στοιχεία παθολογοανατομίας – ορισμοί
Κλινικές εκδηλώσεις των σπειραματοπαθειών — Κλινικά σύνδρομα
Ασυμπτωματική λευκωματουρία
Ασυμπτωματική σπειραματική αιματουρία
IgA νεφροπάθεια (Maladie de Berger)
Νεφροπάθεια λεπτής βασικής μεμβράνης
Οξύ νεφριτιδικό σύνδρομο
Μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα
(διάχυτη υπερπλαστική και εξιδρωματική ενδοτριχοειδική ΣΝ)
Ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα
Νεφρωσικό σύνδρομο
Αιτιολογική κατάταξη νεφρωσικού συνδρόμου
Σπειραματοπάθεια ελαχίστων αλλοιώσεων
Μεσαγγειοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα (ιδιοπαθής)
Εστιακή και τμηματική σπειραματοσκλήρυνση
Μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτιδα
Μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα
Σύνδρομο χρόνιας σπειραματονεφρίτιδας
Διάμεσες νεφροπάθειες (μη πυώδεις διάμεσες νεφρίτιδες)
Κατάταξη και αίτια
Κλινικές εκδηλώσεις και εργαστηριακά ευρήματα
Ιστολογικές αλλοιώσεις
Οξείες διάμεσες νεφροπάθειες
Αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο
Διάμεση νεφρίτιδα εξ υπερευαισθησίας
Σύνδρομο διάμεσης νεφρίτιδας και ραγοειδίτιδας (TINU)
Χρόνιες διάμεσες νεφροπάθειες
Νεφροπάθεια από αναλγητικά
Νεφροπάθεια από σινικά βότανα
Ενδημική βαλκανική νεφροπάθεια
Συστηματικά νοσήματα και νεφρός
Συστηματικές αγγειίτιδες
ANCA-θετικές συστηματικές αγγειίτιδες
Αναφυλακτοειδής πορφύρα (πορφύρα Henoch-Schönlein)
Μεικτή κρυοσφαιριναιμία
Νόσος Goodpasture (νόσος αντι-ΣΒΜ)
Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
Σύνδρομο Sjögren
Αμυλοείδωση
Νεοπλάσματα
Νεφροπάθεια από υπερουριχαιμία
Υπερασβεστιαιμική νεφροπάθεια
Υποκαλιαιμική νεφροπάθεια
Νεφρική προσβολή σε ηπατικές παθήσεις
Ιογενείς ηπατίτιδες
Ηπατονεφρικό σύνδρομο
Σακχαρώδης διαβήτης
Επιπτώσεις της αρτηριακής υπέρτασης στους νεφρούς – υπερτασική νεφροπάθεια
Παθήσεις των νεφρών στην κύηση
Συγγενείς παθήσεις του νεφρικού παρεγχύματος
Συγγενείς κυστικές παθήσεις των νεφρών
Αυτοσωματικός υπολειπόμενος τύπος πολυκυστικής νόσου
του νεφρού (νεογνικός τύπος πολυκυστικών νεφρών)
Αυτοσωματικός επικρατούν τύπος πολυκυστικής νόσου
του νεφρού (πολυκυστικοί νεφροί ενηλίκων)
Σύμπλεγμα νεφρονόφθισης-μυελώδους κυστικής νεφροπάθειας
Μυελοειδής σπογγοειδής νεφρός
Συγγενείς παθήσεις των σπειραμάτων
Κληρονομική νεφρίτιδα (σύνδρομο Alport)
Συγγενές νεφρωσικό σύνδρομο
Κληρονομική ονυχο-οστεοδυστροφία
Νόσος του Fabry
Βιβλιογραφία
Αρτηριακή υπέρταση και νεφρός
Αρτηριακή υπέρταση
Ορισμοί – επιδημιολογικά στοιχεία
Κλινική εικόνα
Επιπτώσεις της αρτηριακής υπέρτασης στους
νεφρούς – υπερτασική νεφροπάθεια
Αιτιολογική ταξινόμηση της αρτηριακής υπέρτασης
Θεραπεία
Νεφρογενής αρτηριακή υπέρταση
Νεφραγγειακή υπέρταση
Παθογένεια
Αίτια νεφραγγειακής υπέρτασης
Κλινική εικόνα
Διάγνωση
Θεραπεία
Νεφροπαρεγχυματική υπέρταση
Υπέρταση σε αμφοτερόπλευρες παθήσεις του νεφρού
Υπέρταση σε μονόπλευρες παθήσεις του νεφρού
Βιβλιογραφία

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.