Υγρά Σώματος

40.00

 

Συγγραφείς: Σπύρος Φωκάς – Στέφανος Φωκάς

ISBN: 9789609399913
Σελίδες:
242
Διαστάσεις:
16,00 x 24,00
Έτος έκδοσης:
2018
Εξώφυλλο:
Μαλακό

Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. OYPA
Παραγωγή ούρων
Σύσταση ούρων
Συλλογή ούρων
Φυσικοί χαρακτήρες ούρων
Χροιά – Όψη ούρων
Οσμή – Ειδικό βάρος
Ωσµωτικότητα
ρΗ ούρων
Χημικοί χαρακτήρες ούρων
Πρωτεΐνη
Γλυκόζη
Άλλα σάκχαρα
Κετόνες
Χολερυθρίνη
Ουροχολινογόνο
Νιτρώδη
Εστεράση λευκοκυττάρων
Αίμα
Πορφοχολινογόνο
Ασκορβικό οξύ
Μικροσκοπική εξέταση ούρων
Συλλογή ούρων
Ερυθρά αιµοσφαίρια
Ισοµορφικά ερυθρά
Δυσµορφικά ερυθρά
Λευκά αιμοσφαίρια
Ουδετερόφιλα
Άσηπτη πυουρία
Ηωσινόφιλα
Λεµφοκύτταρα
Μονοκύτταρα, μακροφάγα
Επιθηλιακά κύτταρα
Πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα
Μεταβατικά επιθηλιακά
Σωληναριακά επιθηλιακά
Ωοειδή λιπώδη σωµάτια
Έγκλειστα αιµοσιδηρίνης
Άλλα έγκλειστα
Νεοπλασματικά κύτταρα
Decoy cells
Σπερµατοζωάρια
Βακτήρια
Μύκητες
Παράσιτα
Κύλινδροι
Υαλώδεις
Κοκκώδεις
Κηρώδεις
Λιπώδεις
Έγχρωμοι
Κύλινδροι µε κρυστάλλους
Λευκοκυτταρικοί
Ερυθροκυτταρικοί
Σωληναριακών κυττάρων
Μικροβιακοί κύλινδροι
Κυλινδροειδή
Στοιχεία οµοιάζοντα με κυλίνδρους
Κρύσταλλοι
Ουρικού οξέος
Οξαλικού ασβεστίου
Άµορφα ουρικά άλατα
Όξινα ουρικά
Ιππουρικού οξέος
ΘεΪκού ασβεστίου
Εναµµώνιου φωσφορικού Mg
Φωσφορικού ασβεστίου
Άμορφα φωσφορικά άλατα
Ανθρακικού ασβεστίου
Ουρικού αµµωνίου
Κυστίνης
Τυροσίνης
Λευκίνης
2,8-Dihydroadenine
Χοληστερόλης
Χολερυθρίνης
Φαρμάκων
Σκιαγραφικών ουσιών
Artifacts
Αξιολόγηση ιζήματος ούρων
Πρότυπα ιζήματος ούρων
Ίζημα με πυοσφαίρια και μικρόβια
Ίζημα ούρων µε ερυθρά
Επιµένουσα µικροσκοπική αιματουρία
Νεφρωσικό ίζηµα ούρων
Νεφριτικό ίζηµα ούρων
Αγγειίτιδες
Μικτό νεφρωσικό – νεφριτικό ίζηµα
Ίζημα µε σωληναριακά κύτταρα
Οξεία διάµεση νεφρίτιδα
Χρόνια διάµεση νεφρίτιδα
Οξεία σωληναριακή νέκρωση
Ίζημα σε σωληναριοδιάµεση νεφροπάθεια
Οξεία νεφρική βλάβη
Ίζημα ούρων σε νεφρικές παθήσεις
Αιµατουρία – Πρωτεϊνουρία σπειραµατοπαθειών
Κλινική σημασία ευρημάτων ιζήµατος
Πίνακας διάκρισης της αιµατουρίας
Ευρήματα εξέτασης ούρων σε παθήσεις
Ευρήματα σε οξεία νεφρική βλάβη
Ηλεκτροφορητικά πρότυπα ούρων 24h
Σπειραµατικές παθήσεις
Νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων
Εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση
Μεμβρανώδης σπειραµατοπάΘεια
IgA νεφροπάθεια
Μεταστρεπτoκοκκική ΣΝ
Μεµβρανοϋπερπλαστική ΣΝ
Henoch-Schοnlein πορφύρα
Διαβητική νεφροπάθεια
Νεφρίτιδα του λύκου
Ταχέως εξελισσόμενη ΣΝ
Μεσαγγειοϋπερπλαστικές ΣΝ
Πλασµατοκυτταρικές δυσκρασίες
Μεταμόσχευση νεφρού
Λοίμωξη από polyomavirus BK
Σπειραµατοπάθειες και εστία βλάβης
Αυτόματοι αναλυτές ούρων
Λοιμώξεις ουροποιητικού
2. ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟ ΥΓΡΟ
Φυσιολογία ΕΝΥ
Λήψη ΕΝΥ
Οσφυονωτιαία παρακέντηση
Φυσιολογική σύσταση
Φυσικοί χαρακτήρες ΕΝΥ
Χημικοί χαρακτήρες ΕΝΥ
Μικροσκοπική εξέταση ENΥ
Μέτρηση κυττάρων
Ρινόρροια ΕΝΥ
Επιληπτική κρίση και ΕΝΥ
ΕΝΥ σε διάφορες παθήσεις
Λοιμώξεις ΚΝΣ
ΕΝΥ και ολινοκλωνικές ζώνες
3. ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
Φυσιολογία
Διίδρωμα – Εξίδρωμα
Συλλογή υγρού
Φυσιολογική σύσταση
Φυσικοί χαρακτήρες
Χημικοί χαρακτήρες
Μικροσκοπική εξέταση
Ευρήματα σε διάφορες παθήσεις
Λοιμώξεις υπεζωκοτικής κοιλότητας
4. ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΟ ΥΓΡΟ
Φυσιολογία
Συλλογή περικαρδιακού
Φυσιολογική σύσταση
Φυσικοί χαρακτήρες
Χημικοί χαρακτήρες
Μικροσκοπική εξέταση
Ευρήματα σε διάφορες παθήσεις
Περικαρδίτιδα
5. ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟ ΥΓΡΟ
Φυσιολογία
Κλίση αλβουμίνης
Συλλογή υγρού
Φυσιολογική σύσταση
Φυσικοί – Χημικοί χαρακτήρες
Μικροσκοπική εξέταση
Ευρήματα σε διάφορες παθήσεις
Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις
6. ΑΡΘΡΙΚΟ ΥΓΡΟ
Φυσιολογία
Συλλογή υγρού
Φυσιολογική σύσταση
Φυσικοί χαρακτήρες
Χημικοί χαρακτήρες
Μικροσκοπική εξέταση
Κύτταρα
Κρύσταλλοι
Άλλα μικροσκοπικά ευρήματα
Ευρήματα σε διάφορες παθήσεις
Αίτια οξείας µονοαρθρίτιδας
Λοιμώξεις αρθρώσεων
Εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων
7. ΑΜΝΙΑΚΟ ΥΓΡΟ
Φυσιολογία
Λήψη
Φυσιολογική σύσταση
Φυσικοί χαρακτήρες
Εξετάσεις ανάπτυξης εμβρύου
A-fetoprotein
Ακετυλοχοληνεστεράση
Χολερυθρίνη
Εξετάσεις πνευμονικής ωριμότητας
Εξετάσεις πρόωρης ρήξης υμένων
Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου
Καρυοτύπηση του εμβρύου
Μοριακός καρυότυπος ‘
Έλεγχος συγκεκριμένων γονιδίων
FISH
Cell-Free DNA Prenatal Screen
Εξετάσεις διαχωρισμού από ούρα
Χοριοαμνιονίτιδα
8. ΣΠΕΡΜΑ
Φυσιολογία
Συλλογή σπέρματος
Φυσιολογική σύσταση σπέρματος
Μακροσκοπικοί χαρακτήρες
Μικροσκοπικοί χαρακτήρες
Αριθμός σπερματοζωαρίων
Αίτια ανδρικής υπογονιμότητας
Κινητικότητα σπερματοζωαρίων
Μορφολογία σπερματοζωαρίων
Ζωτικότητα σπερµατοζωαρίων
Συγκολλήσεις σπερµατοζωαρίων
Βιοχημικός έλεγχος
Ανοσολογικός έλεγχος
Δοκιμασίες λειτουργικότητας
Προσδιορισμός ελεύθερων ριζών
Δοκιµασίες ελέγχου του DNA
Δοκιμασίες ανίχνευσης σπέρµατος
Λοιμώξεις γεννητικών οργάνων
9. ΥΔΑΤΟΕΙΔΕΣ ΥΓΡΟ
Φυσιολογία
Συλλογή
Φυσιολογική σύσταση
Εργαστηριακός έλεγχος
10. ΥΑΛΟΕΙΔΕΣ ΣΩΜΑ
Φυσιολογία
Συλλογή δείγματος
Μικροσκοπικός έλεγχος
Μεταθανάτιος εργαστηριακός έλεγχος
Μεταθανάτιες διαγνωστικές εξετάσεις
Οφθαλµικές λοιμώξεις
Αίτια ενδοφθαλµίτιδας

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.